Lidgeld 2019-

Wat kost lid worden van de Izegemse judoclub?
De inschrijvingskost is tweeledig: enerzijds is er het lidgeld voor de judoclub, waarmee we onze werking financieren, en anderzijds is er de verplichte vergunning en verzekering bij de Vlaamse Judofederatie.
Deze vergunning wordt elk jaar geïndexeerd.

LIDMAATSCHAP LIDGELD VERGUNNING & 
VERZEKERING VJF
initiatie: éénmalig 4 lessen
(mits geen lid van een judoclub in de voorbije 2 jaar)
GRATIS GRATIS
tem U15 (incl. t-shirt) € 95 tem U7*: €22
tem U13*: € 41
vanaf U15*: €45
vanaf U18 € 85
korting vanaf 2e gezinslid (uitgezonderd zwarte gordels) € 10
zwarte gordel € 45 € 45
ouderlidmaatschap € 10 € 45

Het lidgeld samen met de vergunning/verzekering wordt bij voorkeur betaald via overschrijving op rekening BE70 7755 8369 7925 met vermelding lidgeld + naam van de judoka.
Het lidgeld en de vergunning/verzekering is steeds geldig voor een periode van 12 maanden vanaf inschrijving.
Opgelet: nieuwe leden dienen steeds vooraf bij ons een inschrijvingsformulier van de Vlaamse Judo Federatie in te vullen en te ondertekenen!

* men is U7 tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 6 jaar bereikt
* men is U13 tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 12 jaar bereikt
* men is U15 vanaf 01 januari van het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 13 jaar bereikt
* men is U18 vanaf 01 januari van het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 15 jaar bereikt