Nieuw huisreglement

Het nieuwe huisreglement is beschikbaar.

Het is van toepassing op alle leden vanaf inschrijving of vanaf hernieuwing van de inschrijving.

Een exemplaar ligt in de dojo ter inzage.

Het nieuwe reglement vervangt het oude.